روزنامه شرق مجرم شناخته شد

در
دسته بندی ها: اخبار ارز، طلا و سکه, اخبار سیاسی

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه شرق به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد و هیأت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: مدیرمسئول روزنامه شرق به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مجرم شناخته شد و هیأت منصفه مطبوعات با اکثریت آراء متهم را مستحق تخفیف ندانست.

احمد مومنی راد درباره جلسه روز یکشنبه ۱۶ شهریور افزود: هیأت منصفه مطبوعات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی چهار پرونده را بررسی کردند.

وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول روزنامه جوان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که با اعلام رضایت وکیل شاکی، رییس دادگاه پرونده را مختومه اعلام کرد.