زنان در بازار کار

در
دسته بندی ها: اخبار اجتماعی, اخبار صنعتی

مشارکت زنان ایرانى در بازار کار

مشارکت زنان ایرانى در بازار کار، از ۱۸۰ کشور جهان ، فقط در ۱۰ کشور ، مشارکت زنان در کار کمتر از ایران است و کشور ما یکی از کمترین میزان مشارکت زنان در جهان را دارد.

مشارکت زنان ایرانى در بازار کار

میزان مشارکت زنان با تقسیم تعداد افراد جویای کار (شاغل و بیکار) بر تعداد کل زنان بالای ۱۵ سال بدست می آید.

از ۱۸۰ کشور جهان ، فقط در ۱۰ کشور ، مشارکت زنان در کار کمتر از ایران است و کشور ما یکی از کمترین میزان مشارکت زنان در جهان را دارد.

نپال بالاترین میزان حدود ۸۰٪ و یمن کمترین میزان مشارکت ۶٪ را دارند.

کشورهای پیشرفته در آمریکای شمالی و اروپا نیز بالاترین نرخ مشارکت زنان بالای ۵۰٪ را دارند ، بسیار بالاتر از ۱۷.۵٪ در ایران و میانگین خاورمیانه با ۱۸٪

تبعیض قانونی و غیرقانونی یکی از موانع افزایش مشارکت زنان در کار و اشتغال در ایران و بیشتر کشورهای خاورمیانه است که مشارکت زنان در ایران را ۱۷.۵% درصد و بسیار کمتر از مشارکت مردان را ۶۵ درصد می داند.

یک سوم زنان در طول زندگی مورد آزار فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرند

سازمان بهداشت جهانی می گوید یک سوم زنان در طول زندگی خود مورد آزار فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرند.

این بزرگترین مطالعه در مورد خشونت علیه زنان بر اساس داده های جمع آوری شده بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۸ است.

براساس این گزارش ، خشونت شریک زندگی رایج ترین نوع خشونت علیه زنان است. سازمان بهداشت جهانی می گوید شیوع کرونا و نیاز به ماندن در خانه در بسیاری از کشورها زنان بیشتری را در معرض خشونت قرار داده است.