صاعقه‌ای وارونه بر روی اقیانوس آرام

در
دسته بندی ها: اخبار فناوری

برترین‌ها: به تازگی ایستگاه فضایی بین‌المللی از صاعقه‌ای وارونه بر روی اقیانوس آرام تصویربرداری کرده است.

این صاعقه که جت آبی نام دارد در ابرهای استراتوسفر  و به ندرت رخ می‌دهد و این ستون آبی گاهی تا ۴٨کیلومتر امتداد دارد.

صاعقه‌ای وارونه بر روی اقیانوس آرام