افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو شدت گرفت

در
دسته بندی ها: اخبار اقتصادی

خبرآنلاین: افزایش قیمت ها در بازار خودرو که از هفته گذشته آغاز شده بود این هفته نیز ادامه پیدا کرد.

در اولین روز هفته جاری خودرو پراید ۱۱۱ از ۱۵۵ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته به ۱۵۸ میلیون تومان رسیده است و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت یک میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر این خودرو ۱۳۵ میلیون تومان قیمت خورده است و پراید ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر ۱۵۹ میلیون تومان قیمت خورده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو در این مدت با افزایش قیمت ۴ میلیون تومانی ۱۶۷ میلیون تومان قیمت خورده است.

در بین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمت ها مشهود است به طوری که پژو پارس ساده مدل ۱۳۹۹ از ۲۶۸ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده است و در بین خودروهای سمند موجود در بازار نیز سمند LX ساده مدل ۱۳۹۹ از ۲۲۹ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده است و این خودرو در حال حاضر ۲۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است و سمند LXEF۷ مدل ۱۳۹۹ نیز در این مدت افزایش قیمت ۳ میلیون تومانی را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر ۲۵۷ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای رانا نیز در این مدت از افزایش قیمت ها در امان نبوده اند به طوری که رانا LX ساده مدل ۱۳۹۹ از ۲۴۰ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۴۲ میلیون تومان رسیده است و رانا پلاس مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۰ میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت ۴ میلیون تومانی را تجربه کرده است و این خودرو در حال حاضر ۲۷۶ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودرو در جدول زیر امده است:

افزایش قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفت