«ایمنی بالا» برابر کرونا با ترکیب فایزر و آسترازنکا

در
دسته بندی ها: اخبار فناوری

یورو نیوز: نتیجه بررسی های دانشمندان در دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که ترکیب دو واکسن فایزر و آسترازنکا در روند واکسیناسیون علیه بیماری همه گیر «کووید ۱۹» منجر به ایمنی بالای بدن در برابر این بیماری می شود.

این نتیجه می تواند زمینه انعطاف بیشتر در جریان استفاده از واکسن های مختلف در روند واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا را فراهم کند. گزارش تحقیق پژوهشگران آکسفورد روز دوشنبه در نشریه علمی «لانست» منتشر شد. در این گزارش آمده که میزان پادتن در بدن افرادی که با فاصله چهار هفته به آنها یک دوز از واکسن فایزر و یک دوز از واکسن آسترازنکا تزریق شده بود بالا بوده است.

«ایمنی بالا» برابر کرونا با ترکیب فایزر و آسترازنکا

مقامات بهداشتی در بسیاری از کشورهای جهان به دنبال انعطاف پذیری بیشتر در جدول زمانی واکسیناسیون علیه بیماری «کووید ۱۹» هستند تا امکان استفاده از ذخایر واکسن با بیشترین کارایی در راستای ایمن سازی جمعیت در برابر این بیماری فراهم شود. یکی از راه های انعطاف پذیری بیشتر در روند واکسیناسیون افزایش فاصله زمانی بین تزریق دوز اول و دوز دوم است.

بررسی های دانشمندان آکسفورد نشان داده است که فاصله زمانی بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکسن آسترازنکا می تواند به ۱۰ ماه برسد.

بسیاری از کشورهای فقیر و در حال توسعه جهان با مشکلاتی در زمینه تامین واکسن یا رعایت جدول زمانی تعیین شده برای تزریق دوزهای اول و دوم روبرو هستند.

نتیجه تحقیق دانشگاه آکسفورد می تواند به این کشورها کمک کند تا با تزریق دوز اول و دوز دوم با دو واکسن متفاوت جمعیت بیشتری را در برابر ویروس کرونا مصون کنند.

در گزارش دانشمندان آکسفورد از تحقیق شان درباره تزریق دو دوز واکسن متفاوت آمده که استفاده از واکسن های آسترازنکا و فایزر به ترتیب به عنوان دوزهای اول و دوم در میان افراد واکسینه شده بیشتر از حالت معکوس ایمنی ایجاد کرده است. با این حال در هر دو حالت سطح پادتن در بدن افراد بیشتر از کسانی است که با دو دوز از واکسن آسترازنکا واکسینه شده اند.