فرضیه برخورد یک سیارک با زمین رد شد

در
دسته بندی ها: اخبار فناوری

خبرگزاری فارس: به نقل از نیواطلس، پیش از این برخی محاسبات علمی نشان دهنده برخورد سیارکی به نام ۹۹۹۴۲ Apophis با زمین در سال ۲۰۶۸ بود. اما تحقیقات جدید مرکز مطالعات اشیای نزدیک به زمین ناسا نشان می دهد احتمال برخورد سیارک یادشده با زمین بسیار اندک است و نمی توان آن را تهدیدی موثر محسوب کرد.

فرضیه برخورد یک سیارک با زمین رد شد

سیارک یادشده اولین بار در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۰۴ کشف شد و محاسبات و بررسی مختلف نشان داد احتمال برخورد آن با زمین طی دهه های بعد زیاد است. این سیارک چندین بار از مدار ماه نیز عبور کرد و فاصله آن در مواقعی به حدود ۳۴۰ متر از ماه رسید. وزن این سیارک در حدود ۶۱ میلیون تن تخمین زده می شود و برخورد آن با زمین تخریبی معادل با یک بمب دو مگاتنی ایجاد می کند.

آخرین بررسی بر روی مسیر حرکت سیارک ۹۹۹۴۲ Apophis در ۵ مارس سال ۲۰۲۱ انجام شده و مبتنی بر اطلاعات جدید جمع آوری شده از طریق چند تلسکوپ در نقاط مختلف جهان است. این اطلاعات شناسایی مسیر حرکت سیارک مذکور را با دقت ۱۵۰ متر ممکن کرده و نشان می دهد این سیارک در ۱۳ آوریل سال ۲۰۲۹ از فاصله ۳۲ هزار کیلومتری زمین عبور می کند و دیگر به آن نزدیک تر نمی شود.

سیارک یادشده تا سال ۲۰۳۸ دیگر به زمین نزدیک نخواهد شد و در آن زمان هم احتمال برخورد آن با این سیاره وجود نخواهد داشت. همچنین تا صد سال آینده این سیارک هیچ تهدیدی برای زمین محسوب نخواهد شد.