نامگذاری گونه های جدید ویروس کرونا با صورفلکی

در
دسته بندی ها: اخبار فناوری

کارشناس سازمان بهداشت جهانی بیان داشت که در آینده گونه های جدید ویروس کرونا را با نام صور فلکی نامگذاری می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، کارشناس سازمان بهداشت جهانی ماریا وان کرخهو بعید نمی داند که در آینده گونه های جدید ویروس کرونا با صور فلکی نامگذاری شوند، وقتی که حروف الفبای یونانی دیگر جوابگو نباشد.

سازمان بهداشت جهانی در ماه مه اعلام کرد که برای نام گذاری گونه های جدید ویروس کرونا از حروف الفبای یونانی استفاده می کند. استفاده از حروف یونانی به منظور جلوگیری از نامگذاری انواع جدید بر اساس محل مبدا آنها انجام می شود که طبق گفته سازمان بهداشت جهانی ممکن است تبعیض علیه کشورها و سرزمین هایی ایجاد کند که برای اولین این ویروس در آنجا کشف شده است.

کارشناس سازمان بهداشت جهانی در مصاحبه ای با روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت: « بدیهی است که حروف یونانی کافی نیست و ما به روش دیگر نامگذاری فکر می کنیم.»

وی تاکید کرد: ما واقعا گزینه نامگذاری با صورفلکی را مد نظر داریم. ما به نام های خدایان یونانی هم فکر می کنیم اما من می گویم لطفا من را مجبور نکنید که در معرض عموم در اینباره صحبت کنم.